Submit a Post

Skriv ett inlägg

Skriv ett inlägg på din egna sida, och märk upp den med mikroformatsformattering för en h-entry.

To submit someone else's post, create a bookmark post on your site linking to it.

Länka till IndieNews

Någonstans på sidan du skickar in, lägg till en u-syndication eller u-category länk till IndieNews hemsidan för ditt språk.

Skicka en WebMention

If your website sends Webmentions automatically, then your post will be submitted as soon as you post it to your website! Otherwise, you can enter your post's URL below.

När omnämnandet är mottaget hämtar IndieNews sidan från din sajt och letar efter h-entry formatering för att hitta inläggstitel och författare.

Detaljerade instruktioner kring att skicka in ett inlägg